Skip to Content

Utworzone przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (zarządzeniem nr 36 z 11 kwietnia 2011 r.) studia drugiego stopnia Administration in International Organizations na kierunku Administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego stanowią wyjątkową okazję do zdobycia tytułu magistra administracji po dwuletniej nauce w kameralnym gronie (25-30 osób) w prawdziwie uniwersyteckiej atmosferze w ścisłym kontakcie z gronem uznanych wykładowców. Organizacje międzynarodowe stały się powszechnym i wyjątkowo ważnym środowiskiem funkcjonowania administracji i pracy administratywistów i studia dają możliwość dogłębnego poznania tego środowiska. Lepsze opanowanie specjalistycznego języka angielskiego (w zakresie administracji, prawa, ekonomii, zarządzania, socjologii organizacji itd.), czyli języka współczesnej administracji, będzie dodatkową korzyścią, jaką wyniosą absolwenci studiów.

Zapraszamy teraz do zapoznania się z zamieszczonymi na stronie szczegółami.

www.efs.gov.pl