Skip to Content

Wykładowcy

Adamski Dariusz dr hab., prof. nadzw. UWr

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej

prawo.uni.wroc.pl/user/12019 dadamski@prawo.uni.wroc.pl
Banaszewska Anna
doktorant Instytut Prawa Cywilnego prawo.uni.wroc.pl/user/13320 anna.banaszewska@prawo.uni.wroc.pl
Bazylińska-Nagler Justyna adiunkt Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego http://prawo.uni.wroc.pl/user/14223 bazyli@prawo.uni.wroc.pl
Cendrowicz Dominika doktorant Instytut Nauk Administracyjnych prawo.uni.wroc.pl/user/15469 dominika.cendrowicz@prawo.uni.wroc.pl
Cieśliński Aleksander adiunkt, dr hab. Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego prawo.uni.wroc.pl/user/12042 alek@prawo.uni.wroc.pl
Drela Monika adiunkt Instytut Prawa Cywilnego prawo.uni.wroc.pl/user/12046 drela@prawo.uni.wroc.pl
Frąckowiak-Adamska Agnieszka adiunkt Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego prawo.uni.wroc.pl/user/12050 afrada@prawo.uni.wroc.pl
Greczner Bartosz doktor nauk prawnych Katedra Teorii i Filozofii Prawa prawo.uni.wroc.pl/pracownicy/1644 bartosz.g@prawo.uni.wroc.pl
Jakubczyc
Jerzy profesor Instytut Nauk Ekonomicznych prawo.uni.wroc.pl/user/12069 jakubjez@prawo.uni.wroc.pl
Jezioro
Julian
doktor Instytut Prawa Cywilnego prawo.uni.wroc.pl/user/12076 jezioro@prawo.uni.wroc.pl
Jurczyk Tomasz adiunkt Katedra Prawa Konstytucyjnego prawo.uni.wroc.pl/user/12077 t.jurczyk@prawo.uni.wroc.pl
Kilarski
Wojciech starszy wykładowska Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego prawo.uni.wroc.pl/user/12087 wojkil@prawo.uni.wroc.pl
Kopczyk Renata doktor nauk prawnych Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego prawo.uni.wroc.pl/pracownicy/1717 renata.kopczyk@prawo.uni.wroc.pl
Kornobis-Romanowska Dagmara profesor Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego prawo.uni.wroc.pl/user/12101 kornobis@prawo.uni.wroc.pl
Kotuła Zuzanna doktorant Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego prawo.uni.wroc.pl/user/12659 zuzanna.kotula@prawo.uni.wroc.pl
Kowalczyk Barbara adiunkt Instytut Nauk Administracyjnych prawo.uni.wroc.pl/user/12104 baszka@prawo.uni.wroc.pl
Krzan Bartłomiej adiunkt dr hab. Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego prawo.uni.wroc.pl/user/12109 bakr@prawo.uni.wroc.pl
Kundera Jarosław profesor Instytut Nauk Ekonomicznych prawo.uni.wroc.pl/user/12113 kuneukie@prawo.uni.wroc.pl
Łakomy Jakub doktorant Katedra Teorii i Filozofii Prawa prawo.uni.wroc.pl/user/14492 j.lakomy@prawo.uni.wroc.pl
Machaj Łukasz adiunkt  dr. hab. Katedra Teorii i Filozofii Prawa prawo.uni.wroc.pl/user/12124 l.machaj@prawo.uni.wroc.pl
Mielnik Barbara

adiunkt,  dr hab.

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego prawo.uni.wroc.pl/pracownicy/52 bmielnik@prawo.uni.wroc.pl
Nowak Wioletta adiunkt Instytut Nauk Ekonomicznych prawo.uni.wroc.pl/pracownicy/329 wnowak@prawo.uni.wroc.pl
Pichlak Maciej adiunkt Katedra Teorii i Filozofii Prawa prawo.uni.wroc.pl/user/12147 mpichlak@prawo.uni.wroc.pl
Supernat Jerzy profesor Instytut Nauk Administracyjnych

http://www.supernat.pl/

prawo.uni.wroc.pl/user/12177

jesup@prawo.uni.wroc.pl
Szmyt Władysław adiunkt Instytut Nauk Ekonomicznych prawo.uni.wroc.pl/user/11776 wszmyt@prawo.uni.wroc.pl
Szydło Marek profesor Zakład Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej prawo.uni.wroc.pl/user/12181 m.szydlo@prawo.uni.wroc.pl
Wnukiewicz-Kozłowska Agata adiunkt Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego prawo.uni.wroc.pl/user/12192 wnukiewicz@prawo.uni.wroc.pl
Wójtowicz Krzysztof profesor Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego prawo.uni.wroc.pl/user/12194 kwojtow@prawo.uni.wroc.pl