Skip to Content

Kontakt

Administracja w organizacjach międzynarodowych
email: aio@prawo.uni.wroc.pl
 
Koordynator
prof. Jerzy Supernat
email: jerzy.supernat@uwr.edu.pl
 
Dziekanat:
mgr Aneta Wocial-Osowska
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Budynek A
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 WROCŁAW
tel. + 48 71 375 2301
email: a.wocial@prawo.uni.wroc.pl